Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Opis alternatywny / tekstowa treść banera / kod HTML banera*:

Przejdź do: www.palacradziejowice.pl

Treść strony

Status prawny Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach jest narodową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 36/95 posiadającą osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.);
 2. zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada 1994 r., w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz nadania statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 9, poz. 39 oraz z 1996 r. Nr 8, poz. 42),
 3. statutu Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu Pracy Twórczej sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedzibą Domu Pracy Twórczej są Radziejowice, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Zakres działalności Domu Pracy Twórczej

Przedmiotem działania Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach jest:

 1. realizacja mecenatu Ministra Kultury i Sztuki nad środowiskami twórców i działaczy kultury,
 2. prezentacja obiektów zabytkowych oraz ruchomych dóbr kultury znajdujących się na jego terenie działania oraz ich ochrona i konserwacja,
 3. prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej,
 4. organizacja wypoczynku i rekreacji twórców oraz pracowników resortu.

Dom Pracy Twórczej realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. tworzenie na terenie instytucji warunków do uprawiania pracy twórczej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej,
 2. popularyzację i promocję twórczości oraz dorobku różnych dziedzin kultury,
 3. organizowanie imprez artystycznych.

Zasady finansowania Domu Pracy Twórczej

Koszty działalności bieżącej i zobowiązania Domu Pracy Twórczej pokrywane są z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

 1. wpływy z prowadzonej działalności artystycznej i gospodarczej,
 2. dotacje otrzymywane Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 3. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Dom Pracy Twórczej może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

Majątek Domu Pracy Twórczej

 1. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje zarząd na czas nieograniczony nad nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa.
 2. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach jest właścicielem nieruchomości – działki i znajdujących się na niej dawnych budynków folwarcznych (czworaków).

 

Metryka

 • opublikował: Robert Lewandowski
  data publikacji: 2023-01-03 12:50
 • zmodyfikował: Robert Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-04 13:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7693
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-04 13:43:38